Cercador de museus i localitats

Musèu dera Val d'Aran

Balança

El transport aeri servia tant per portar el mineral als rentadors com per transportar subministraments fins a la mina. Mina Victòria. Musèu dera Val d'Aran.

El transport aeri servia tant per portar el mineral als rentadors com per transportar subministraments fins a la mina. Mina Victòria. Musèu dera Val d'Aran.

El sistema de transport del mineral que s’explotava a les mines anà evolucionant al llarg del temps. Als inicis de l’explotació, el mineral es baixava per mitjà d’animals de càrrega que el transportaven fins als rentadors. Més tard, es van començar a bastir plans inclinats, balances i cables aeris que transportaven els minerals fins als nivells inferiors de l’explotació i, finalment, al bocard.

Les balances es configuraven com a sistemes de transport aeri que funcionaven per gravetat.

L’explotació disposava almenys de quatre balances situades a diferents nivells: les balances Milagro, Desaux, Lavadero i Santa Anna.

scroll to top icon