Cercador de museus

Musèu dera Val d'Aran

La conquesta de la muntanya. La romanització

La conquesta de la muntanya. La romanització

La conquesta de la muntanya. La romanització

Durant el segle I aC, l’alta vall de la Garona va ser annexionada a l’Imperi romà. D’aquesta manera, l’antic país dels convenae es convertia en la civitas convenarum, amb capital a la ciutat de Lugdunum convenarum, creada l’any 72 aC per Pompeu i coneguda actualment com a Sant Bertran de Comenge.

Des de Lugdunum convenarum la llengua i la civilització llatines es van introduir a l’Aran i a les valls veïnes. La Val d’Aran es va integrar com a pagus aranensis dins d’aquesta organització administrativa i la seva capital va ser Vetula, Vielha.

Els romans es van establir en aquestes zones muntanyenques atrets per l’existència de fonts termals, de marbre i d’altres recursos naturals com la fusta i els minerals. A l’Aran podem trobar aquests aprofitaments a les zones termals de Les, Arties i Tredòs, a la pedrera de marbre d’Arties, així com la fusta a tot el territori aranès.

A finals del segle VI dC, la destrucció de Lugdunum per part dels francs i la invasió d’Aquitània pels vascons van fer desaparèixer l’organització de la civitas convenarum, retardant el procés de llatinització i la cristianització a l’Aran.

OBJECTES

<p>Vas de <em>terra sigillata</em>, necr&ograve;polis de l&rsquo;Haro de Gar&ograve;s, s. IV-V dC.</p>
Vas de terra sigillata
Vas de terra sigillata
scroll to top icon