Cercador de museus i localitats

Musèu dera Val d'Aran

La conquesta de la muntanya. La romanització

La conquesta de la muntanya. La romanització

La conquesta de la muntanya. La romanització

Durant el segle I aC, l’alta vall de la Garona va ser annexionada a l’Imperi romà. D’aquesta manera, l’antic país dels convenae es convertia en la civitas convenarum, amb capital a la ciutat de Lugdunum convenarum, creada l’any 72 aC per Pompeu i coneguda actualment com a Sant Bertran de Comenge.

Des de Lugdunum convenarum la llengua i la civilització llatines es van introduir a l’Aran i a les valls veïnes. La Val d’Aran es va integrar com a pagus aranensis dins d’aquesta organització administrativa i la seva capital va ser Vetula, Vielha.

Els romans es van establir en aquestes zones muntanyenques atrets per l’existència de fonts termals, de marbre i d’altres recursos naturals com la fusta i els minerals. A l’Aran podem trobar aquests aprofitaments a les zones termals de Les, Arties i Tredòs, a la pedrera de marbre d’Arties, així com la fusta a tot el territori aranès.

A finals del segle VI dC, la destrucció de Lugdunum per part dels francs i la invasió d’Aquitània pels vascons van fer desaparèixer l’organització de la civitas convenarum, retardant el procés de llatinització i la cristianització a l’Aran.

OBJECTES

<p>Vas de <em>terra sigillata</em>, necr&ograve;polis de l&rsquo;Haro de Gar&ograve;s, s. IV-V dC.&nbsp;Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>

<p>&nbsp;</p>
Vas de terra sigillata
Vas de terra sigillata
scroll to top icon