Cercador de museus i localitats

Musèu dera Val d'Aran

Cardant la llana

El petit taller de manyeria, situat en aquesta planta, permetia reparar la maquinària de la fàbrica.

El petit taller de manyeria, situat en aquesta planta, permetia reparar la maquinària de la fàbrica.

Fins a l’arribada de les fàbriques llaneres a l’Aran (n’existien dues a finals del segle XIX), el procés de transformació de la llana en madeixa es feia a les cases. Es tractava d’una feina de dones, que cardaven i filaven la llana tot aprofitant les llargues hores al costat del foc, sobretot durant l’hivern.

Aquesta petita indústria llanera va suposar un alleugeriment de les feines domèstiques. Els veïns de la comarca portaven la seva llana, neta i seca, a la fàbrica. Aquí es transformava en madeixes, amb les quals les mestresses podien tricotar roba o altres peces de llana necessàries per als membres de la seva família.

Primerament, un cop la llana era a la fàbrica, es pesava en una balança romana. Llavors, segons la quantitat de llana i les característiques que havia de tenir el fil, i en funció de les necessitats del client, s’establia el nombre  final de madeixes i el preu per la feina feta. A partir d’aquí, començava la primera part del procediment de transformació, el cardat de la llana. Consistia en un procés de pentinat de la llana per desfer-ne els nusos, i després es passava a l’elaboració de la metxa.

OBJECTES

<p>El diable rebia la for&ccedil;a motriu a trav&eacute;s d&rsquo;una corretja que l&rsquo;unia a l&rsquo;embarrat.Fabrica dera lan (Vielha). Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>
.
Diable
Diable
<p>Els cilindres estan prove&iuml;ts d&rsquo;unes fines pues de ferro que s&oacute;n les encarregades de pentinar la llana.Fabrica dera lan (Vielha). Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>
Carda obridora
Carda obridora
<p>La roda boja era l&rsquo;embragatge que permetia desconnectar la maquin&agrave;ria quan l&rsquo;embarrat estava funcionant. Fabrica dera lan (Vielha). Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>
Carda metxera
Carda metxera
scroll to top icon