Cercador de museus i localitats

Museu dels Sants d'Olot

Sala de models

Sala de models.

Sala de models.

Es pot començar la visita en aquest punt, tot i que en el circuit del Museu és la sala número quatre. Iniciant aquí el recorregut seguirem el procés per ordre de fabricació d’una imatge, que és el que es pot descobrir durant la visita.

La sala de models escenifica un magatzem de peces. Es tracta d’un espai compartit entre el Museu i el taller El Arte Cristiano, que ha deixat part del seu material en dipòsit.

Els models són les peces més originals que es conserven. El procés comença quan l’escultor fa una figura de fang i, a continuació, se’n fa un motlle per fer-ne una còpia amb pasta de fusta, material que s’aconsegueix mitjançant la barreja de cola de conill (una cola d’origen animal), escaiola i blanc d’Espanya.

D’aquest motlle se n’extreu una peça que serà la que es reproduirà de forma seriada en el futur i que són les que es poden veure en aquesta sala. Sorprèn veure que algunes de les peces tenen les extremitats o altres elements en una bossa a part; això és així perquè els elements de l’escultura que sobresurten s’han d’emmotllar a part i enganxar a posteriori, ja que seria impossible que es pogués emmotllar d’un sol cop.

Quan el taller rep un encàrrec, el primer pas és seleccionar el model en qüestió i portar-lo al taller per fer-ne la reproducció. Un cop feta la visita en aquest espai hem de baixar fins al soterrani per seguir amb la següent fase del procés. Recomanem que compagineu la lectura d’aquests textos amb la visualització dels vídeos que trobareu a les sales.

OBJECTES

<p>Imatge del taller El Arte Cristiano, 1896-1906. Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Servei d&rsquo;Imatges.</p>
Taller El Arte Cristiano (1896
Taller El Arte Cristiano (1896-1906)
scroll to top icon