Museu del Joguet de Catalunya

“El Teatro de los Niños” de Seix i Barral

Els teatrins, a més d’entretenir, compleixen una funció educativa i transmeten uns valors. Fotografia de MJC. Museu del Joguet de Catalunya. Figueres.

 

Els teatrins, a més d’entretenir, compleixen una funció educativa i transmeten uns valors. Fotografia de MJC. Museu del Joguet de Catalunya. Figueres.

 

El 1915, l’editorial Seix i Barral va treure al mercat el que seria el teatre de joguet més popular i amb una important vessant educativa: el Teatro de los Niños. Aquest teatrí, model CC, va obtenir el premi d’honor concedit pel Foment de les Arts Decoratives a la III Exposició de Joguets celebrada a Barcelona el 1917.

Seix i Barral va publicar fins a 27 obres, com La fierecilla domada o La ciencia más que el poder, on a més del llibret de la funció s’adjuntaven els personatges i els decorats pertinents.

scroll to top icon