Cercador de museus i localitats

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Càmera Demeny

Projector cinematogràfic de marca desconeguda (Gran Bretanya, c. 1897). Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

Projector cinematogràfic de marca desconeguda (Gran Bretanya, c. 1897). Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

És una de les primeres càmera-projector de cinema que es comercialitzaren. Deriva d’un prototipus frustrat ideat per Georges Demeny el 1893.

Aquest model permet la projecció de pel·lícules de 35 mm no perforades. Els anys posterior va experimentar diverses actualitzacions tècniques, una de les quals era poder gravar i projectar pel·lícules amb bobines de 100 m de llargada.

scroll to top icon