Cercador de museus i localitats

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Fixant la imatge del món. La caixa d'òptica i la fotografia

Àmbit "Fixant la imatge del món: veure el món per un forat".

Àmbit "Fixant la imatge del món: veure el món per un forat".

Les caixes d'òptica: veure el món per un forat

Als segles XVII i XVIII s'aconsegueixen eines perquè la mà de l'home pugui calcar les imatges captades per la càmera obscura. Paral·lelament, les caixes òptiques o Mondo Nuovo permeten als espectadors veure, sense moure's de lloc, ciutats i paratges llunyans, a través d'aquestes imatges anomenades vistes òptiques, contemplades a l'interior d'una caixa i a través d'un forat amb una lent.

 

La fotografia: la química substitueix el pintor

A partir de 1839, i gràcies a la química, es poden fixar permanentment les imatges captades per la càmera obscura. És la fotografia, capaç de reproduir amb precisió els esdeveniments efímers, capturant les aparences i oferint a l'ull humà una nova i més real percepció de la realitat.

AUDIOGUIA

08. La caixa d'òptica

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles

OBJECTES

<p>Mondo Nuovo o caixa d&#39;&ograve;ptica,&nbsp;<em>c.</em> 1825. Fotografia de J.M. Oliveras.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Mondo Nuovo o caixa d'òptica
Mondo Nuovo o caixa d'òptica
<p>Vista &ograve;ptica <em>Vue du Palais du Duc d&rsquo;Aveiro &agrave; Lisbonne</em>, Daumont (editor), Fran&ccedil;a, <em>c.</em> 1780.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>
Vista òptica
Vista òptica
<p>Polyorama Panoptique, P. H. A. Lefort, Fran&ccedil;a, despr&eacute;s del 1850.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Poliorama panòptic
Poliorama panòptic
scroll to top icon