Cercador de museus i localitats

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Càmera-projector Cinématographe Lumière

Càmera-projector Cinématographe Lumière (1896). Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

Càmera-projector Cinématographe Lumière (1896). Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

Patentat el 13 de febrer de 1895 pels germans August i Louis Lumière, el Cinématographe Lumière podia enregistrar fotogràficament imatges en moviment a raó de setze imatges per segon (dos girs de maneta) sobre una pel·lícula de cel·luloide de 35 mil·límetres perforada (una perforació a banda i banda de cada fotograma) i de disset metres de llargada. Aquest aparell també podia projectar imatges (incorporant-hi una llanterna màgica com a font de llum) i tirar còpies de pel·lícules. Amb un aparell com aquest es van realitzar les primeres projeccions de cinema.

AUDIOGUIA

21. Els films Lumière

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles

VÍDEO

scroll to top icon