Cercador de museus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_826

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de regadora, segles&nbsp;XIX-XX, 30,5&nbsp;&times;&nbsp;27&nbsp;cm, Berga (Bergued&agrave;)</span></strong></p>

Càntir de regadora, segles XIX-XX, 30,5 × 27 cm, Berga (Berguedà)

Càntir en què el galet ha estat substituït per una «pinya de rall» o regadora. No està envernissat. Servia per regar plantes.

scroll to top icon