Cercador de museus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_314

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir dip&ograve;sit, segona meitat del segle&nbsp;XIX, 49,5&nbsp;&times;&nbsp;37,5&nbsp;cm, Granollers (Vall&egrave;s Oriental)</span></strong></p>

Càntir dipòsit, segona meitat del segle XIX, 49,5 × 37,5 cm, Granollers (Vallès Oriental)

Càntir de grans dimensions i amb un sol broc i sense galet. Només estan envernissats la nansa i el broc. Servia per transportar i emmagatzemar aigua. Presenta unes grapes metàl·liques que uneixen una esquerda de la part superior del dipòsit.

scroll to top icon