Cercador de museus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_3011

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir modernista, segle&nbsp;XX (r&egrave;plica actual), 27,5&nbsp;&times;&nbsp;15&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s). Taller Marc&oacute;</span></strong></p>

Càntir modernista, segle XX (rèplica actual), 27,5 × 15 cm, Quart (Gironès). Taller Marcó

Càntir amb dipòsit globular acabat en un repeu. La nansa està alineada amb el broc i el galet. Tot el cos presenta dibuixos en relleu que representen figures humanes i florals. Sense envernissar, està recobert d’una pàtina metal·litzada. La còpia s’ha fet amb el motlle original.

scroll to top icon