Cercador de museus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_2870

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir &laquo;peix&raquo;, Pablo Ruiz Picasso, 1952, 12&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Val&agrave;uria (Fran&ccedil;a)</span></strong></p>

Càntir «peix», Pablo Ruiz Picasso, 1952, 12 × 19 cm, Valàuria (França)

Càntir artístic en forma de peix. Presenta el cos apaïsat. El broc és a la cua del peix, i el galet, a la boca. La nansa se situa a la part superior i en línia amb els brocs. La decoració és amb pintura negra i blanca i representa les escates, els ulls i la boca del peix.

scroll to top icon