Cercador de museus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_2715

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XX, 26&nbsp;&times;&nbsp;23,2&nbsp;cm, Ghardaia (Alg&egrave;ria)</span></strong></p>

Càntir, segle XX, 26 × 23,2 cm, Ghardaia (Algèria)

Càntir amb petit peu. La nansa està alineada amb els brocs. El galet o broc petit és tan gran com el gros, però té el forat petit. És de terrissa blanca sense envernissar.

scroll to top icon