Cercador de museus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_233

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de colla, 1720, 48&nbsp;&times;&nbsp;31,5&nbsp;cm, Barcelona</span></strong></p>

Càntir de colla, 1720, 48 × 31,5 cm, Barcelona

Càntir de gran capacitat amb petit peu. La nansa està alineada amb els brocs. Només té envernissada la part superior per tal de permetre que la resta del dipòsit traspuï i es refresqui l’aigua. Servia per transportar i beure aigua en feines col·lectives.

scroll to top icon