Cercador de museus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_2289

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XVIII (r&egrave;plica), 27&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Barcelona</span></strong></p>

Càntir, segle XVIII (rèplica), 27 × 17 cm, Barcelona

Càntir en forma globular. La nansa està alineada amb els brocs. Presenta engalba blanca i està decorat amb escenes costumistes de color blau. Està completament envernissat o vidrat.

scroll to top icon