Cercador de museus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_2272

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Asc, cultura ib&egrave;rica, primer decenni del segle&nbsp;II&nbsp;aC, 23&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Cabrera de Mar (Maresme)</span></strong></p>

Asc, cultura ibèrica, primer decenni del segle II aC, 23 × 24 cm, Cabrera de Mar (Maresme)

Asc de dipòsit aplanat. Té un sol broc i la nansa s’hi alinea. És de terrissa negra sense envernissar.

scroll to top icon