Cercador de museus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_2026

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XX, 33&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Agost (Alacant)</span></strong></p>

Càntir, segle XX, 33 × 19 cm, Agost (Alacant)

Càntir amb cos globular i nansa rodona invertida amb relació als brocs. És de terrissa blanca sense envernissar perquè traspuï i es refresqui l’aigua.

scroll to top icon