Cercador de museus i localitats

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_2001

Càntir zoomorf (colom), cultura feniciopúnica, segle V aC (rèplica), 15,5 × 7,5 cm, Puig des Molins (Eivissa)

Càntir zoomorf (colom), cultura feniciopúnica, segle V aC (rèplica), 15,5 × 7,5 cm, Puig des Molins (Eivissa)

Càntir en forma de gall amb una inscripció púnica pintada que duu el nom de «serf de Melqart». Destinat a un ús ritual.

scroll to top icon