Cercador de museus

Museu del Càntir d’Argentona

Gerra d'aiguamans

<p><span style="font-weight: 400;">Gerra d&rsquo;aiguamans, segles&nbsp;XVIII-XIX, 95&nbsp;&times;&nbsp;17,5&nbsp;cm, Catalunya. Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona</span></p>
<p>&nbsp;</p>

Gerra d’aiguamans, segles XVIII-XIX, 95 × 17,5 cm, Catalunya. Dipòsit Museu de Ceràmica de Barcelona

 

Gerra gran amb un coll obert a la part superior i un forat a la part inferior, on es posava una aixeta. Inclou una tapa que cobreix el forat superior. Té dues nanses que representen figures humanes. Està tota envernissada de color groc. Se situava a sobre d’una pica. N’hi havia sobretot a les masies riques i a les sagristies de les esglésies. Servia per rentar-se les mans.

scroll to top icon