Cercador de museus

Museu del Càntir d’Argentona

Càntir de tap

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de tap (sill&oacute; vigat&agrave;), primera meitat del segle&nbsp;XX, 21&nbsp;&times;&nbsp;15,5&nbsp;cm, Verd&uacute; (Urgell) </span></strong></p>

Càntir de tap (silló vigatà), primera meitat del segle XX, 21 × 15,5 cm, Verdú (Urgell)

Càntir en forma de tap, ja que el dipòsit és gairebé cilíndric i recorda els clàssics taps de suro de les ampolles. És de terrissa negra i no està envernissat.

scroll to top icon