Cercador de museus i localitats

Museu del Càntir d’Argentona

Un càntir per a cada funció: les tipologies

Tipus de càntirs.

Tipus de càntirs.

El càntir ha estat, amb molta diferència, l’atuell per contenir aigua que ha presentat més variants, agrupades en tipologies. En total, podem diferenciar unes trenta tipologies diferents, com els càntirs comuns, d’hivern, d’engany, de bateig, de nevera, artístics i molts d’altres.

OBJECTES

<p>C&agrave;ntir antropom&ograve;rfic, Joan Planells, 1980, 33&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Eivissa (Balears).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir antropomòrfic
Càntir antropomòrfic
<p>C&agrave;ntir art&iacute;stic, Cer&agrave;mica Serra, 1981, 22&nbsp;&times;&nbsp;15&nbsp;cm, Catalunya.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir artístic
Càntir artístic
<p>C&agrave;ntir cantimplora, segle&nbsp;XX, 31&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Priego (Conca).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir cantimplora
Càntir cantimplora
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 33&nbsp;&times;&nbsp;17,5 cm, Agost (Alacant).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir comú
Càntir comú
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 44&nbsp;&times;&nbsp;27,3&nbsp;cm, Priego (Conca).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir comú de terrissa
Càntir comú de terrissa
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;&agrave;nima, segona meitat del segle&nbsp;XX, 22,5&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Catalunya.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir d'ànima
Càntir d'ànima
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;engany, 1989, 26&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Miravet (Ribera d&rsquo;Ebre).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir d'engany amb ocell
Càntir d'engany amb ocell
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 25&nbsp;&times;&nbsp;19,3 cm, Verd&uacute; (Urgell).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cantir d'estiu
Cantir d'estiu
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;infant, segle&nbsp;XX, 16&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir d'infant
Càntir d'infant
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;oli, segle&nbsp;XIX, 46,5&nbsp;&times;&nbsp;35,3&nbsp;cm, Figueres (Alt Empord&agrave;).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir d'oli
Càntir d'oli
<p>C&agrave;ntir de doble broc, segona meitat del segle&nbsp;XX, 35&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Esparreguera (Baix Llobregat).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir de doble broc
Càntir de doble broc
<p>C&agrave;ntir de metall, primera meitat del segle&nbsp;XX, 36,2&nbsp;&times;&nbsp;27&nbsp;cm, Catalunya.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir de metall
Càntir de metall
<p>C&agrave;ntir de nevera, segona meitat del segle&nbsp;XX, 13&nbsp;&times;&nbsp;18&nbsp;cm, Esparreguera (Baix Llobregat).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir de nevera
Càntir de nevera
<p>C&agrave;ntir de tap (sill&oacute; vigat&agrave;), primera meitat del segle&nbsp;XX, 21&nbsp;&times;&nbsp;15,5&nbsp;cm, Verd&uacute; (Urgell).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir de tap
Càntir de tap
<p>C&agrave;ntir de torre de campanar, segle&nbsp;XX, 37,9&nbsp;&times;&nbsp;15,5&nbsp;cm, Tajueco (S&ograve;ria).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir de torre de campanar
Càntir de torre de campanar
<p>C&agrave;ntir de vidre, primer ter&ccedil; del segle&nbsp;XX, 28&nbsp;&times;&nbsp;17,2&nbsp;cm, Barcelona.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir de vidre
Càntir de vidre
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segles&nbsp;XIX-XX, 26&nbsp;&times;&nbsp;33&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir estiuenc
Càntir estiuenc
<p>C&agrave;ntir de metall, primera meitat del segle&nbsp;XX, 25&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Catalunya.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir metàl·lic
Càntir metàl·lic
<p>C&agrave;ntir modernista, finals del segle&nbsp;XIX, 29&nbsp;&times;&nbsp;26,5&nbsp;cm, Olot (Garrotxa).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir modernista decoratiu
Càntir modernista decoratiu
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, segle&nbsp;XX, 27,2&nbsp;&times;&nbsp;21,2&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir per a l'hivern
Càntir per a l'hivern
<p>C&agrave;ntir de regadora, 1984, 34,5&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Priego (Conca).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir regadora
Càntir regadora
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, segle&nbsp;XVIII, 27&nbsp;&times;&nbsp;16,5&nbsp;cm, Barcelona (voltes de l&rsquo;Hospital de la Santa Creu). Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>
Càntir verd
Càntir verd
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 17,5&nbsp;&times;&nbsp;22,5&nbsp;cm, Tajueco (S&ograve;ria).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir vidriat
Càntir vidriat
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, segle&nbsp;XX, 23&nbsp;&times;&nbsp;33,5&nbsp;cm, Priego (Conca).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_1800
MCA_1800
<p>C&agrave;ntir de camp, &laquo;mamet&raquo;, primera meitat del segle&nbsp;XX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_183
MCA_183
<p>C&agrave;ntir de tortell, primera meitat del segle&nbsp;XX, 29&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave;.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_185
MCA_185
<p>C&agrave;ntir cantimplora, segona meitat del segle&nbsp;XX, 27&nbsp;&times;&nbsp;23&nbsp;cm, Puente del Arzobispo (Toledo).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_186
MCA_186
<p>C&agrave;ntir de metall, primera meitat del segle&nbsp;XX, 31&nbsp;&times;&nbsp;23,7&nbsp;cm, Catalunya.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_1869
MCA_1869
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;oli, finals del segle&nbsp;XIX, 48&nbsp;&times;&nbsp;42&nbsp;cm, Vilafranca del Pened&egrave;s (Alt Pened&egrave;s).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_1884
MCA_1884
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XVIII, 36&nbsp;&times;&nbsp;23&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_1952B
MCA_1952B
<p>C&agrave;ntir de suro, segle&nbsp;XX, 20&nbsp;&times;&nbsp;20,5&nbsp;cm, Pa&iacute;s Valenci&agrave;.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_1954
MCA_1954
<p>C&agrave;ntir dip&ograve;sit, primera meitat del segle&nbsp;XX, 30&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Catalunya.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_1984
MCA_1984
<p>C&agrave;ntir antropom&ograve;rfic, segona meitat del segle&nbsp;XX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;13,5&nbsp;cm, Salvatierra de los Barros (Badajoz).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_200
MCA_200
<p>C&agrave;ntir decoratiu, segle&nbsp;XX, 31&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm, Manises (Val&egrave;ncia).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2012
MCA_2012
<p>C&agrave;ntir de tap, segona meitat del segle&nbsp;XX, 22&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Piera (Anoia).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2057
MCA_2057
<p>C&agrave;ntir de tronc, segona meitat del segle&nbsp;XX, 28&nbsp;&times;&nbsp;22,5&nbsp;cm, Catalunya.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2066
MCA_2066
<p>C&agrave;ntir de tap, segle&nbsp;XX, 23&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Torredembarra (Tarragon&egrave;s).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2090
MCA_2090
<p>C&agrave;ntir de barca, primera meitat del segle&nbsp;XX, 26&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_212
MCA_212
<p>C&agrave;ntir de barca, primera meitat del segle&nbsp;XX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;23,5&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_216
MCA_216
<p>C&agrave;ntir decoratiu, segles&nbsp;XIX-XX, 23,5&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Portugal.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2196
MCA_2196
<p>C&agrave;ntir de vidre, finals del segle&nbsp;XVIII, 21,5&nbsp;&times;&nbsp;12&nbsp;cm, Catalunya.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2207
MCA_2207
<p>C&agrave;ntir de vidre, segles&nbsp;XVIII-XIX, 22,5&nbsp;&times;&nbsp;11,2&nbsp;cm, Catalunya.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2214
MCA_2214
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 34,5&nbsp;&times;&nbsp;27&nbsp;cm, Esparreguera (Baix Llobregat).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_222
MCA_222
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;oli, primera meitat del segle&nbsp;XX, 27,5&nbsp;&times;&nbsp;20,5&nbsp;cm, Esparreguera (Baix Llobregat).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2222
MCA_2222
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XVIII, 34&nbsp;&times;&nbsp;23&nbsp;cm, Matar&oacute; (Maresme). Dip&ograve;sit Museu de Matar&oacute;.</p>
MCA_2278
MCA_2278
<p>C&agrave;ntir de colla, 1720, 48&nbsp;&times;&nbsp;31,5&nbsp;cm, Barcelona.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_233
MCA_233
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;engany, primera meitat del segle&nbsp;XX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;18,5&nbsp;cm, Torredembarra (Tarragon&egrave;s).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_274
MCA_274
<p>C&agrave;ntir decoratiu, segle&nbsp;XIX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;26,3&nbsp;cm, Versalles (Fran&ccedil;a).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2851
MCA_2851
<p>C&agrave;ntir art&iacute;stic, John Leach, 2003, 30,5&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Anglaterra.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2867
MCA_2867
<p>C&agrave;ntir decoratiu, finals del segle&nbsp;XIX, 23,5&nbsp;&times;&nbsp;21,5&nbsp;cm, P&eacute;cs (Hongria). Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2929
MCA_2929
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, finals del segle&nbsp;XIX, 33,5&nbsp;&times;&nbsp;26&nbsp;cm, Figueres (Alt Empord&agrave;).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_299
MCA_299
<p>C&agrave;ntir modernista, finals del segle&nbsp;XIX - principis del segle&nbsp;XX, 28,5&nbsp;&times;&nbsp;19,5&nbsp;cm, Olot (Garrotxa).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_3003
MCA_3003
<p>C&agrave;ntir modernista, segle&nbsp;XX (r&egrave;plica actual), 27,5&nbsp;&times;&nbsp;15&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s). Taller Marc&oacute;.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_3011
MCA_3011
<p>C&agrave;ntir de colla, segle&nbsp;XIX, 43,2&nbsp;&times;&nbsp;32,5&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_313
MCA_313
<p>C&agrave;ntir dip&ograve;sit, segona meitat del segle&nbsp;XIX, 49,5&nbsp;&times;&nbsp;37,5&nbsp;cm, Granollers (Vall&egrave;s Oriental).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_314
MCA_314
<p>C&agrave;ntir de peu, 1976, 26,5&nbsp;&times;&nbsp;17,5&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_334
MCA_334
<p>C&agrave;ntir de camp, &laquo;barralina&raquo;, 1976, 1,5&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_337
MCA_337
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, 1975, 29,5&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm, Moveros (Zamora).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_379
MCA_379
<p>C&agrave;ntir de peu, segona meitat del segle&nbsp;XX, 32,5&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Palma del Rio (C&ograve;rdova).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_39
MCA_39
<p>C&agrave;ntir zoom&ograve;rfic, primera meitat del segle&nbsp;XX, 52&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Agost (Alacant).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_42
MCA_42
<p>C&agrave;ntir de tronc, segona meitat del segle&nbsp;XX, 25&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Esparreguera (Baix Llobregat). Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_534
MCA_534
<p>C&agrave;ntir de barca, segona meitat del segle&nbsp;XX, 22,5&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Ciutadella (Menorca, Balears).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_548
MCA_548
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segona meitat del segle&nbsp;XX, 30&nbsp;&times;&nbsp;22,5&nbsp;cm, Palma (Mallorca, Balears).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_550
MCA_550
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, segona meitat del segle&nbsp;XX, 8,5&nbsp;&times;&nbsp;15,5&nbsp;cm, Agost (Alacant).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_551
MCA_551
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segona meitat del segle&nbsp;XX, 22&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, Salvatierra de los Barros (Badajoz).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_557
MCA_557
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segona meitat del segle&nbsp;XX, 29&nbsp;&times;&nbsp;23&nbsp;cm, Fregenal de la Sierra (Badajoz).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_581
MCA_581
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 36&nbsp;&times;&nbsp;21cm, Arag&oacute;.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_625
MCA_625
<p>C&agrave;ntir zoom&ograve;rfic, segona meitat del segle&nbsp;XX, 24,5&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Conca (Castella - la Manxa).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_67
MCA_67
<p>C&agrave;ntir de camp, &laquo;mamet&raquo;, segona meitat del segle&nbsp;XX, 17,5&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p
MCA_71
MCA_71
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;infant, segona meitat del segle&nbsp;XX, 18,5&nbsp;&times;&nbsp;14&nbsp;cm, Moveros (Zamora).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_79
MCA_79
<p>C&agrave;ntir de nevera, segona meitat del segle&nbsp;XX, 12&nbsp;&times;&nbsp;18&nbsp;cm, Agost (Alacant).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_80
MCA_80
<p>C&agrave;ntir de regadora, segles&nbsp;XIX-XX, 30,5&nbsp;&times;&nbsp;27&nbsp;cm, Berga (Bergued&agrave;).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_826
MCA_826
<p>C&agrave;ntir com&uacute;, segona meitat del segle&nbsp;XX, 23&nbsp;&times;&nbsp;20 cm, Calanda (Terol).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_842
MCA_842
<p>C&agrave;ntir modernista, finals del segle&nbsp;XIX - principis del segle&nbsp;XX, 33&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, Olot (Garrotxa).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_9
MCA_9
<p>C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, segona meitat del segle&nbsp;XX, 24&nbsp;&times;&nbsp;18,5&nbsp;cm, Navarrete (La Rioja).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_974
MCA_974
<p>C&agrave;ntir de fusta, segle&nbsp;XIX, 28,5&nbsp;&times;&nbsp;25,5&nbsp;cm, Catalunya.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_977
MCA_977
<p>C&agrave;ntir de fusta, segle&nbsp;XIX, 26,5&nbsp;&times;&nbsp;29,5&nbsp;cm, Catalunya.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_989
MCA_989
<p>C&agrave;ntir de nevera, segona meitat del segle&nbsp;XX, 15,5&nbsp;&times;&nbsp;20,5&nbsp;cm, Verd&uacute; (Urgell).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Petit càntir de nevera
Petit càntir de nevera
scroll to top icon