Cercador de museus i localitats

Museu del Càntir d’Argentona

Formes i funcions dels atuells d’aigua: les morfologies

Morfologies dels atuells d’aigua

Morfologies dels atuells d’aigua

Les famílies d’atuells per a l’aigua que s’han produït al nostre entorn cultural són molt diverses i les anomenem morfologies. Entre les més importants hi ha les següents: cànters, canterelles, cànters amb broc (doll, pedarra...), cantimplores, poals, aiguamans i càntirs.

SIGNOGUIA

OBJECTES

<p><span style="font-weight: 400;">Gerra d&rsquo;aiguamans, segle&nbsp;XVIII, 63&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Olot (?) (Garrotxa). Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Aiguamans
Aiguamans
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Cantimplora, segles&nbsp;XV-XVII, 20&nbsp;&times;&nbsp;6,5&nbsp;cm, Barcelona (voltes de l&rsquo;Hospital de la Santa Creu)</span></strong></p>
Cantimplora
Cantimplora
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;nter amb broc, tamb&eacute; anomenat </span><em><span style="font-weight: 400;">doll</span></em><span style="font-weight: 400;">, segona meitat del segle&nbsp;XIX, 33&nbsp;&times;&nbsp;26,6&nbsp;cm, Figu
Doll o cànter amb broc
Doll o cànter amb broc
<p><span style="font-weight: 400;">Gerra d&rsquo;aiguamans, segles&nbsp;XVIII-XIX, 95&nbsp;&times;&nbsp;17,5&nbsp;cm, Catalunya. Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Gerra d'aiguamans
Gerra d'aiguamans
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Poal, primera meitat del segle&nbsp;XVIII, 39&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s)</span></strong></p>
MCA_1904
MCA_1904
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;nter amb broc, tamb&eacute; anomenat </span><em><span style="font-weight: 400;">pedarra</span></em><span style="font-weight: 400;">, finals del segle&nbsp;XIX&nbsp;(?), 29,6&nbsp;&times;&nbsp;37,5&nbsp;c
Pedarra o cànter amb broc
Pedarra o cànter amb broc
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Poal, finals del segle&nbsp;XIX, 36&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Proven&ccedil;a (Fran&ccedil;a)</span></strong></p>
Poal
Poal
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Poal, </span><em><span style="font-weight: 400;">c</span></em><span style="font-weight: 400;">. 1720, 38&nbsp;&times;&nbsp;12&nbsp;cm, Barcelona (voltes del claustre de l&rsquo;Hospital de la Santa Creu)</span>&l
Poal comú
Poal comú
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 52,5 &times; 15 cm, la Galera (Montsi&agrave;)</p>
MCA_862
MCA_862
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 42 &times; 29,5 cm, Mallorca (Balears)</p>
Gran cànter
Gran cànter
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 55,5 &times; 32,2 cm, Priego (Conca)</p>
Cànter decorat
Cànter decorat
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 36 &times; 24,5 cm, Agost (Alacant)</p>
MCA_33
MCA_33
<p>C&agrave;nter, principis del segle XIX, 29 &times; 20,5 cm, La Almolda (Osca)</p>
MCA_65
MCA_65
<p>C&agrave;nter, 1976, 34 &times; 24 cm, Fraga (Osca)</p>
MCA_682
MCA_682
<p>C&agrave;nter, 1975, 26 &times; 23 cm, Agost (Alacant)</p>
MCA_401
MCA_401
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 23 &times; 19,5 cm, Ciutadella (Menorca, Balears)</p>
MCA_575
MCA_575
<p>Cantimplora, segona meitat del segle XX, 30 &times; 24 cm, Lorca (M&uacute;rcia)</p>
MCA_187
MCA_187
<p>Cantimplora, segle XIX, 23,5 &times; 24,5 cm, Pereruela (?) (Zamora)</p>
MCA_251
MCA_251
scroll to top icon