Cercador de museus i localitats

Museu de Tortosa

Vas neolític

Vas amb decoració en relleu, neolític. Museu de Tortosa.

Vas amb decoració en relleu, neolític. Museu de Tortosa.

Les formes, els acabats i les decoracions de la ceràmica prehistòrica ens permeten distingir entre grups culturals regionals i, alhora, reconèixer-hi relacions. En aquesta vitrina es pot apreciar el motiu decoratiu dels “bigots”, consistent en una mena de cordonets en relleu i amb forma d’arc disposats a banda i banda d’una ansa. Aquest motiu el trobem tant en ceràmiques del curs inferior de l’Ebre com en d’altres llocs de Catalunya, i també al sud i al centre de França.

scroll to top icon