Cercador de museus i localitats

Museu de Mataró. Can Serra

Iluro, ciutat romana: Iluro, municipi de ciutadans romans

Iluro, ciutat romana
MdM. Foto: Eusebi Escapenter

Iluro, ciutat romana

MdM. Foto: Eusebi Escapenter

Les lluites civils del segle I aC provocaren el final de la República romana. A finals de segle, Octavi August instaurà un sistema de govern dirigit per una persona, el princeps. Amb l’ajuda d’un senat fet a mida i amb el suport de bona part de la població, August fonamentà el seu poder en el control de l’exèrcit, en un immens patrimoni i en el seu propi prestigi (auctoritas). El nou règim conservà les velles institucions de la República, com el senat, alhora que va crear noves formes d’administració, que li facilitaren el control de l’Imperi.

Com les altres ciutats romanes, Iluro disposava d’un sistema d’organització municipal, els magistrats, constituït per personatges locals poderosos i influents. L’escriptor romà Plini el Vell (23-79 dC) qualificà Iluro de “municipi de ciutadans romans” (oppidum civium romanorum). Darrerament, els investigadors tendeixen a situar la municipalització de la ciutat en època de l’emperador August.

SIGNOGUIA

OBJECTES

<p>L&agrave;pida amb inscripci&oacute;, s. I dC</p>
<p>Marbre</p>
<p>Procedent de la Riera</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Làpida de Lucius Marcius Optat
Làpida de Lucius Marcius Optatus
<p>Retrat de Faustina Minor, segona meitat del s. II dC</p>
<p>Marbre de Luni Carrara</p>
<p>Procedent de Torre Llauder</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Retrat de Faustina
Retrat de Faustina
scroll to top icon