Cercador de museus i localitats

Museu de Mataró. Can Serra

Aspi de proves

Aspi de proves, c. 1950-1960. Procedent de l'empresa DB Apparel Spain, S.L. (Mataró). Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt.

Aspi de proves, c. 1950-1960. Procedent de l'empresa DB Apparel Spain, S.L. (Mataró). Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt.

L'aspi és un aparell  de mesura utilitzat per a formar troques o madeixes d’una determinada longitud, amb les  que es calcula el gruix dels fils, mitjançant la relació entre la longitud i el pes. En la fabricació de teixit de punt és molt important determinar les diferents característiques del fil per poder avaluar la seva idoneïtat per a l’aplicació que s’ha de destinar. Les fàbriques de gènere de punt incorporaven habitualment un laboratori on s’avaluava  entre d’altres: el gruix ,el tipus de torsió i la resistència mecànica dels fils que es devien utilitzar per fabricar cada peça de roba.

scroll to top icon