Cercador de museus i localitats

Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt

Àmbit 6: De l’autarquia a l’expansió del sector

Vista general de l’àmbit 6
© Museu de Mataró

Vista general de l’àmbit 6

© Museu de Mataró

Els primers decennis després de la Guerra Civil (1936-1939), la política d'autarquia i les conseqüències de la guerra aboquen el país al col·lapse econòmic.  Hi havia enormes dificultats per importar matèries primeres,  maquinària i recanvis . Això va afavorir el creixement d’iniciatives empresarials per suplir les mancances. L’any 1945 neix el Gremi de Constructors de Maquinària per a Teixits de Punt, una generació d'enginyers emprenedors, de torners, fresadors, delineants i soldadors, que durant l’autarquia respon a les necessitats del país. L'ascens dels tallers de fabricació de maquinària tèxtil coincideix amb una forta demanda del sector per modernitzar l'aparell productiu. La qualitat de les màquines que es construeixen a Mataró està reconeguda mundialment i s’exporta als Estats Units, Gran Bretanya, França, Japó,

SIGNOGUIA

OBJECTES

<p>Bobinadora el&egrave;ctrica</p>
<p>1940</p>
<p>Construcciones Mecanicas Lloret</p>
Bobinadora elèctrica
Bobinadora elèctrica
<p><strong>Enagos de nil&oacute;</strong></p>
<p>c.1950-1960</p>
<p>f&agrave;brica Gallifa (Matar&oacute;)</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Enagos de niló
Enagos de niló
<p><strong>Teler circular per a la fabricaci&oacute; de mitges</strong></p>
<p>1965</p>
<p>Albo, SA (Matar&oacute;)</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Teler circular links
Teler circular links
scroll to top icon