Cercador de museus i localitats

Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt

Àmbit 4. La industrialització del gènere de punt

Vista de l’espai dedicat als treballs a la fàbrica. c. primer quart segle XX. Fotografia d' Eusebi Escarpenter - Museu de Mataró.

Vista de l’espai dedicat als treballs a la fàbrica. c. primer quart segle XX. Fotografia d' Eusebi Escarpenter - Museu de Mataró.

Catalunya viu durant el segle XIX grans transformacions econòmiques i socials derivades del pas de les manufactures tradicionals a la indústria moderna. El triomf de la mecanització de la indústria del punt es consolida entre els anys 1870-1890. Aquest fet implica una clara tendència vers la concentració de la producció en espais arquitectònics de majors dimensions: les fàbriques,  que podien allotjar un major nombre de telers  i aprofitar la capacitat de moure la maquinària de l’energia de vapor.

En la formació de la indústria catalana convergeixen un gran nombre de factors: els avenços tecnològics, la mà d’obra barata i la possibilitat de comercialització dels productes en els mercats interior i exterior.

Els empresaris mataronins són protagonistes d’una aposta decidida per  la inversió en la indústria del teixit de punt, que es tradueix en la creació de fàbriques,  la preocupació per la renovació tecnològica i l’augment de la producció, així com l’exportació dels seus productes. La consolidació del sector del gènere de punt potencia el sorgiment d’indústries auxiliars (empreses de tints, embalatges, transports, construcció i reparació de maquinària).

OBJECTES

<p>Bateria de telers circulars,1930. Tallers J. Roure (Matar&oacute;).&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Bateria de telers circulars
Bateria de telers circulars
<p>Conjunt de mobiliari, 1880. F&agrave;brica Josep Arenas.&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>

<p>&nbsp;</p>
Conjunt de mobiliari
Conjunt de mobiliari
<p>Conjunt femen&iacute; de samarreta interior i enagos, primer quart segle XX (Matar&oacute;). Fotografia d&#39;Eusebi Escarpenter.&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>

<p>&nbsp;</p>
Samarreta i enagos
Samarreta i enagos
<p>Bancada de confecci&oacute;, primera meitat segle XX, Comercialitzada per la filial de la casa Wertheim a Barcelona, anomenada <em>La R&aacute;pida SA</em>.&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>

<p>&nbsp;</p>
Bancada de confecció
Bancada de confecció
<p>Treballadores de la secci&oacute; de teixits, 1910. F&aacute;brica de Hilados y Tejidos Hijos de Antonio Escub&oacute;s (Matar&oacute;). Arxiu d&rsquo;Imatges de la Fundaci&oacute; Jaume Vilaseca.</p>
Treballadores de la secció de
Treballadores de la secció de teixits
scroll to top icon