Cercador de museus i localitats

Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt

Àmbit 2. De la fibra a la peça de vestir

Vista de l’espai dedicat als processos de filatura
© Museu de Mataró

Vista de l’espai dedicat als processos de filatura

© Museu de Mataró

Darrere d’una peça de vestir de gènere de punt s’hi amaguen tot un seguit de processos que van des de l’obtenció de les fibres i el fil, a la producció del teixit i l’ennobliment del teixit,  el disseny i el patronatge, el tall, la confecció, els acabats i la comercialització.

OBJECTES

<p><strong>Bots de fibres</strong></p>
<p>1900-1930</p>
<p>Matar&oacute;</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Bots de fibres
Bots de fibres
<p>Aspi de proves</p>
<p>c. 1950-1960</p>
<p>Procedent de l&amp;#39;empresa DB Apparel Spain, S.L.</p>
<p>(Matar&oacute;)</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Aspi de proves
Aspi de proves
<p><strong>Tricotosa </strong></p>
<p>Primera meitat s.XX</p>
<p><em>Maquinaria para g&eacute;neros de punto,SA</em> (Olot)</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Tricotosa
Tricotosa
<p><strong>Perxa de cardots</strong></p>
<p>c.1905</p>
<p>Procedent de l'empresa <em>La Cooperaci&oacute;</em><em> fabril </em>(Olot)</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Perxa de cardots
Perxa de cardots
<p>Barca de tint</p>
<p>&uacute;ltim quart del segle XIX</p>
<p>Procedent de l'empresa <em>Autotex, S.A.</em> (Viladecavalls)</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Barca de tint
Barca de tint
<p><strong>Tallador </strong></p>
<p>1950</p>
<p>G&eacute;neros de Punto Agust&iacute;, S.L.</p>
<p>Matar&oacute;</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Tallador
Tallador
<p><strong>Llibre d&rsquo;exportaci&oacute; de teixits de punt</strong></p>
<p>1889</p>
<p>F&agrave;brica Sobrino de Antonio Reg&agrave;s</p>
<p>Matar&oacute;</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Llibre d’exportació de teixits
Llibre d’exportació de teixits de punt
scroll to top icon