Cercador de museus

Museu de Maricel

Bust de Juli de Carsalade du Pont

ÀMBIT 1. A LA RECERCA DE LES ARRELS. L’EXALTACIÓ DEL TERRITORI

ÀMBIT 1. A LA RECERCA DE LES ARRELS. L’EXALTACIÓ DEL TERRITORI

Gustau Violet

Bust de Juli de Carsalade du Pont, bisbe d’Elna

Taller de Sant Martí. Prada, cap a 1905

Terracota

Museu de Maricel, Sitges

scroll to top icon