Cercador de museus i localitats

Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Morrió de cavall

Morrió de cavall procedent de la necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer - Térmens). Museu de Lleida: diocesà i comarcal. Lleida.

 

Morrió de cavall procedent de la necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer - Térmens). Museu de Lleida: diocesà i comarcal. Lleida.

 

Morrió de bronze per a cavall aparegut a la necròpolis de la Pedrera prop d’un crani d’un cavall que encara conservava un fre entre les mandíbules. És fet d’una sola peça i presenta una factura molt acurada, amb la part frontal decorada amb una roda calada entre quatre semicercles igualment calats. Cal situar la seva producció en l’àmbit mediterrani, des d’Itàlia fins a Macedònia. Es conserven exemplars similars al British Museum i al Musée du Louvre. Possiblement procedeix de l’enterrament d’un guerrer i es data a finals del segle IV aC.

scroll to top icon