Cercador de museus i localitats

Museu de Lleida: diocesà i comarcal

La necròpolis de la Pedrera

Frens de cavall procedents de la necròpolis de la Pedrera, segurament relacionats amb l’enterrament d’un guerrer.

Frens de cavall procedents de la necròpolis de la Pedrera, segurament relacionats amb l’enterrament d’un guerrer.

El poblat i la necròpolis de la Pedrera es troben ubicats a la zona limítrofa entre els termes municipals de Vallfogona de Balaguer i Térmens. La necròpolis, un dels jaciments arqueològics més importants de les terres de Lleida, era a uns 200 metres del poblat i va estar activa des del segle XI fins al IV aC, coincidint ja amb el període de domini dels ilergets.

La necròpolis va ser descoberta l’any 1958 arran d’uns treballs d’anivellament de terres que la van malmetre totalment i hi van provocar una destrossa irreversible. No se’n va poder efectuar una excavació en extensió, i solament es van poder recuperar alguns materials que demostren la gran rellevància del jaciment. Alguna de les tombes més tardanes ens il·lustren sobre el poder i la magnificència assolida pels cabdills d’aquell moment. Les seves cendres van ser dipositades dins d’urnes, i a la vora seu es van trobar objectes de luxe, ceràmiques d’importació i armes. Fins i tot, es van localitzar restes d’alguns cavalls amb tots els guarniments. Eren tombes de prínceps guerrers que incloïen materials importats de diferents llocs del Mediterrani i d’Europa.

OBJECTES

<p>Falcata procedent de la necr&ograve;polis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer - T&eacute;rmens).&nbsp;Museu de Lleida: dioces&agrave; i comarcal. Lleida.</p>

<p>&nbsp;</p>
Falcata
Falcata
<p>Espasa de fulla recta procedent de la necr&ograve;polis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer - T&eacute;rmens).&nbsp;Museu de Lleida: dioces&agrave; i comarcal. Lleida.</p>

<p>&nbsp;</p>
Espasa de fulla recta
Espasa de fulla recta
<p>Casc i clatellera procedents de la necr&ograve;polis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer - T&eacute;rmens).&nbsp;Museu de Lleida: dioces&agrave; i comarcal. Lleida.</p>

<p>&nbsp;</p>
Casc i clatellera
Casc i clatellera
<p>Morri&oacute; de cavall procedent de la necr&ograve;polis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer - T&eacute;rmens).&nbsp;Museu de Lleida: dioces&agrave; i comarcal. Lleida.</p>

<p>&nbsp;</p>
Morrió de cavall
Morrió de cavall
scroll to top icon