Cercador de museus i localitats

Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Els segles del gòtic

La col·lecció d’art gòtic del museu és una de les grans fortaleses de la institució.

La col·lecció d’art gòtic del museu és una de les grans fortaleses de la institució.

Rica i estratègicament ben situada, la ciutat de Lleida viu durant els segles XIV i XV períodes d’esplendor que s’alternen, com arreu de Catalunya, amb els de crisi. Amb tot, una intensa vida econòmica convertirà la capital del Segre en un dels principals nuclis de la Corona d’Aragó, un fet en què l’arrelada presència de les comunitats jueva i musulmana té la seva importància.

El gòtic es converteix en el llenguatge artístic i la Seu Vella s’enriqueix amb el treball de prestigiosos artistes, al temps que els monestirs del territori, com Avinganya, recullen l’efervescència artística d’aquest moment històric.

Un dels fenòmens artístics més simptomàtics d’aquesta dinàmica és la notable activitat dels tallers escultòrics que, durant la segona meitat del segle XIV, es van especialitzar en la realització de retaules de pedra, un producte que esdevé característic de la zona i que justifica que es parli d’una Escola de Lleida d’escultura gòtica. El punt d’arrencada d’aquesta escola és l’escultor Bartomeu de Robió, de qui el museu conserva diferents obres, així com dels mestres que el van succeir i que van imitar el seu estil.

OBJECTES

scroll to top icon