Cercador de museus i localitats

Museu de les Terres de l'Ebre

Conjunt de material lític

Diversos tipus d’eines lítiques exposades a l’espai de prehistòria del museu. Museu de les Terres de l'Ebre.

Diversos tipus d’eines lítiques exposades a l’espai de prehistòria del museu. Museu de les Terres de l'Ebre.

Conjunt format per un nucli d’extracció de laminetes, làmines, micròlits i denticulats procedents de diferents jaciments de les Terres de l’Ebre. Utillatge prehistòric per a la caça i recol·lecció de vegetals, conreats o no.

De les eines polivalents es va passar a les específiques, depenent del seu ús. A la indústria sobre pedra se li van aplicar noves tècniques en la talla i en el poliment. La complexitat de les noves eines implicava sovint l’emmanegament en fusta.

scroll to top icon