Cercador de museus i localitats

Museu de la Pesca

Art de platja

Les tonyines, les lletxes, les bacores i els bonítols són peixos pelàgics que formen moles de molts milers d'exemplars. En els seus moviments migratoris passen per les proximitats de la costa i fins i tot entren a l'interior d'algunes badies. Aquest pas, conegut des d'antic pel pescador mediterrani, era aprofitat per a capturar-los amb arts com el de Port de Reig, que agafava el nom de la cala on es calava, al Port de la Selva. Era un art de parada, és a dir, es deixava calat fins que el guaita, pel moviment de les aigües en la badia, observava la presència d'una mola de peix.

AUDIOGUIA

10. Art de platja

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles
scroll to top icon