Cercador de museus i localitats

Museu de la Pagesia

Braser

Braser d’època contemporània que, com la gran majoria, és de metall. Van esdevenir objectes imprescindibles a les cases. Museu de la Pagesia. Castellbisbal.

 

Braser d’època contemporània que, com la gran majoria, és de metall. Van esdevenir objectes imprescindibles a les cases. Museu de la Pagesia. Castellbisbal.

 

El braser és un recipient metàl·lic de forma còncava, on es posaven brases per escalfar els habitatges o els espais. Hi havia brasers de diferents mides, i podien ser fixos o portàtils.

Tradicionalment, models de brasers com el de la peça exposada eren els que portaven a l’escola els infants de les famílies benestants per poder-se escalfar individualment.

Les famílies més humils utilitzaven brasers fets per ells mateixos amb materials reciclats. Era molt comú aprofitar una caixa metàl·lica rectangular (normalment de codonyat), que foradaven i on afegien un filferro que feia de mànec.

scroll to top icon