Cercador de museus

Museu de la Noguera

Mènsules de teginat

<p>M&egrave;nsules de teginat, procedents de l'esgl&eacute;sia del monestir de Sant Dom&egrave;nec, segona meitat del segle XIV.</p>

Mènsules de teginat, procedents de l'església del monestir de Sant Domènec, segona meitat del segle XIV.

Mènsules de teginat, esculturades en fusta i pintades al tremp. Presenten els extrems esculpits simulant testes humanes caricaturesques, pintades i dotades de dos puntets als extrems inferiors i una mena de volutes als superiors. Es conserven una mènsula doble i deu de simples. Les mènsules esdevenen les úniques restes del que va ser l'obra del teginat de l'església del monestir de Sant Domènec, començat a construir a partir de 1323 i promogut per la deixa testamentària d’Ermengol X d’Urgell.

AUDIOGUIA

Mènsules de teginat

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles
scroll to top icon