Cercador de museus i localitats

Museu de la Noguera

Fragment d'alfabeguer

Fragment d’alfabeguer, realitzat a Manises-Paterna, amb les armes del comte Pere d’Urgell, segle XIV. Museu de la Noguera.

 

Fragment d’alfabeguer, realitzat a Manises-Paterna, amb les armes del comte Pere d’Urgell, segle XIV. Museu de la Noguera.

 

Fragment d'un alfabeguer, que presenta, en reflex metàl·lic, un escut caironat amb les armes de Pere II d'Urgell, envoltat d'un motiu geomètric i vegetal, circells, petites espirals i línies paral·leles, nusos de quatre i cinc ulls i trifolis encerclats. L'alfabeguer era una peça molt luxosa, que s'utilitzava per plantar alfàbrega, del qual se'n coneixen molts pocs exemplars. Aquest va ser encarregat pels comtes d'Urgell als tallers de Manises-Paterna.

scroll to top icon