Cercador de museus i localitats

Museu de la Noguera

Guixeria

Fragment d’una guixeria que decorava les parets del palau andalusí, castell Formós, segle XI. Museu de la Noguera.

 

Fragment d’una guixeria que decorava les parets del palau andalusí, castell Formós, segle XI. Museu de la Noguera.

 

Fragment d’un fris en el qual es conserva part d’una epigrafia. En escriptura cúfica, la lectura d’aquest fragment permet la interpretació següent: «M’he sotmès completament a Déu» (versicle 20, sura 3, de l’Alcorà).

L’ús de l’epigrafia com a art en el món andalusí va lligat al fet que l’islam prohibeix les representacions figuratives. Aquestes són substituïdes per la representació cal·ligràfica dels noms del profeta o de Déu. Tot i això, l’ús d’aquest versicle cal atribuir-lo a la presència al palau d’un descendent directe del profeta, presumiblement Hixam III, últim califa de Còrdova, exiliat a terres lleidatanes l’any 1031.

scroll to top icon