Cercador de museus i localitats

Museu de la Música de Barcelona

Gamelan d’Indonèsia

Gamelan Gong Kebyar. Va participar a l’Expo 92 de Sevilla. El museu exposa només una part del conjunt de 31 instruments. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la Música de Barcelona.

Gamelan Gong Kebyar. Va participar a l’Expo 92 de Sevilla. El museu exposa només una part del conjunt de 31 instruments. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la Música de Barcelona.

La cultura musical d’Indonèsia gira al voltant del gamelan, conjunt d’instruments de percussió en què els sons metàl·lics dels gongs estableixen una jerarquia piramidal sota el domini d’un gong sobirà. En un sistema pentatònic, el temps i els intervals se supediten a una cosmologia entre els diferents tipus d’instruments i la veu, sovint amb imitacions de la natura i al servei de finalitats espirituals. El museu en té un exemplar per tocar a la sala d’interactius.

VÍDEO

scroll to top icon