Cercador de museus i localitats

Museu de la Música de Barcelona

Viatgen els homes, viatja la música

Els nous mitjans de difusió fan més permeables les fronteres culturals; la música viatja més. Fotografia de Rafael Vargas.

Els nous mitjans de difusió fan més permeables les fronteres culturals; la música viatja més. Fotografia de Rafael Vargas.

A l’Àfrica Equatorial, s’han conservat estructures musicals relacionades amb tradicions antigues en què el ritme és l’element bàsic. Un ventall variadíssim d’instruments membranòfons i idiòfons, ens ofereixen un paisatge musical divers i únic. Al món islàmic, la tradició musical es va formar a partir d’estils i instruments que les diverses migracions van difondre cap al Pròxim Orient i el Mediterrani. En la música àrab actual, els criteris melòdics i rítmics es basen en estructures fixes a partir de les quals s’improvisa. La música tradicional a l’Índia i al Nepal procedeix d’una actitud creativa en el «present immediat». Els instruments han desenvolupat la producció de sons rítmics (tabla), melòdics (vina i sitar) i de suport acústic (tampura). A la Xina, la interacció entre les cultures de diferents ètnies al llarg de 4000 anys ens ofereix un panorama en què predomina la gamma pentatònica. A l’antiga Xina apareix la primera classificació dels instruments a partir dels materials de construcció. Al Japó, la música té uns instruments característics actius avui com a acompanyament en les danses d’origen religiós (shinto) i del drama musical (noh). A l’Amèrica llatina, l’arribada de les guitarres va propiciar l’aparició del charango de l’Altiplà o el cuatro de Puerto Rico.

OBJECTES

<p>Gamelan Gong Kebyar. Va participar a l&rsquo;Expo&nbsp;92 de Sevilla. El museu exposa nom&eacute;s una part del conjunt de 31 instruments. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Gamelan d’Indonèsia
Gamelan d’Indonèsia
<p>Garamut (Nova Guinea), 1900-1950. Fotografia de Gabriel Serra. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Garamut de Nova Guinea
Garamut de Nova Guinea
<p>Yang ch&rsquo;in (Xina), segles XIX-XX. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Yang ch’in de Xina
Yang ch’in de Xina
<p>Sitar. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Tabla, Sitar i Tambura
Tabla, Sitar i Tambura
<p>Ocarina. Fotografia de Gabriel Serra. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Ocarina
Ocarina
scroll to top icon