Cercador de museus i localitats

Museu de la Mediterrània

Muntanya foradada

Muntanya foradada. Museu de la Mediterrània.

Muntanya foradada. Museu de la Mediterrània.

El massís del Montgrí és de tipus càrstic. La seva característica principal és que, a partir de l’acció de l’aigua de pluja, a les seves roques calcàries es van originar escletxes per on es va filtrar l’aigua. Amb el temps, s’hi van formar depressions, avencs i galeries subterrànies, que van ser aprofitades pels humans en diferents etapes de la història. Per això s’ha comparat el massís del Montgrí amb un gran formatge foradat. Actualment, hi ha detectades més de 60 cavitats creades per l’acció de l’aigua, algunes de les quals són a la costa i només visitables pels submarinistes.

scroll to top icon