Cercador de museus i localitats

Museu de la Mar de l’Ebre

Biodiversitat marina: del cap de Terme a Sòl-de-riu

La mar de l’Ebre presenta la plataforma continental més extensa de la costa catalana.

La mar de l’Ebre presenta la plataforma continental més extensa de la costa catalana.

La mar de l’Ebre presenta la plataforma continental més extensa de la costa catalana. Una plataforma en la qual trobem el tercer delta del Mediterrani i l’únic camp petrolífer en explotació de l’Estat.

Aquesta costa presenta un ampli mosaic d’ecosistemes: les grans badies deltaiques, els fons rocosos al nord i el sud del Delta, les praderies de fanerògames ─entre les quals s’inclouen algunes de les millors conservades de Catalunya─ i ambients pelàgics que no assoleixen grans profunditats. Això determina una de les biodiversitats més elevades del litoral ibèric.

La presència del riu Ebre li atorga unes especials característiques originades per l’aportació d’aigua dolça. L’abundància d’aliment, fruit d’aquesta aportació, i la moderada temperatura de l’aigua fan que les àrees de cria i les poblacions de moltes espècies de peixos, crustacis i mol·luscs siguin molt importants. Això, en el cas d’espècies comercials, com ara els llagostins, augmenta extraordinàriament la seva riquesa pesquera.

A més, el Delta és un dels principals enclavaments per a les aus marines a la Mediterrània, tant com alloc de reproducció com d’alimentació. Per això una bona part de la mar de l’Ebre s’inclou dins la xarxa Natura 2000 i es considera una ZEPA (Zona d'especial protecció per l'es aus).

OBJECTES

<p>Nacra, provinent de la col&middot;lecci&oacute; Brunet, en posici&oacute; natural. Museu de la Mar de l&rsquo;Ebre. Museu de les Terres de l&#39;Ebre.</p>
Nacra (Pinna nobilis)
Nacra (Pinna nobilis)
scroll to top icon