Cercador de museus i localitats

Museu de l'Hospitalet

Telèfon de disc

Telèfon analògic de disc que va estar en funcionament a la Casa Espanya fins a finals del segle XX. Museu de l'Hospitalet.

 

Telèfon analògic de disc que va estar en funcionament a la Casa Espanya fins a finals del segle XX. Museu de l'Hospitalet.

 

El telèfon és un aparell que permet la comunicació llunyana, inventat al darrer quart del segle XIX. Encara que avui la majoria d’aparells són mòbils i digitals, al llarg del segle XX van ser analògics i constituïts per una base amb el mecanisme i un mànec on es trobava la part de comunicació amb un altaveu i un micròfon. A Catalunya la primera comunicació es va establir entre Barcelona i Girona el 1877, per bé que la xarxa no es va completar fins ben entrat el segle XX.

scroll to top icon