Cercador de museus

Museu de Guissona Eduard Camps i Cava

Descobrint la ciutat de Iesso

<p>Espai central del museu on descobrim com era la ciutat romana de Iesso.</p>

Espai central del museu on descobrim com era la ciutat romana de Iesso.

Espai on s’explica com era la ciutat romana de Iesso i com vivien els seus habitants.

La ciutat de Iesso presenta un urbanisme regular i ben planificat. Destaca un tram de la muralla nord de la ciutat on es pot observar una torre de defensa i la porta de la ciutat. L’entramat urbà en la zona del parc arqueològic queda definit per tres tipus de vials: el cardo maximus i cardo secundari (de nord a sud), un possible decumanus (d’est a oest), i per l’intervallum paral·lel a la muralla. Aquests vials possibiliten fer una proposta de modulació per a les insulae d’aproximadament 1 actus (35,48 metres) d’amplada per 1,3 actus (46,12 metres) de llargada. Dins aquest urbanisme s’han excavat parcialment dues illes: en una s’ha localitzat un conjunt de cases, on destaca una gran domus, i en l’altra s’han excavat unes termes públiques. A més, també s’ha localitzat un celler.

Pel que fa a la vida domèstica dels habitats de la ciutat, en el museu es pot observar una bona col·lecció d’objectes que l’arqueologia ens ha proporcionat: vaixella de ceràmica i àmfores, per preparar els menjars i transportar i guardar els aliments; pesos de teler i fusaioles, per fabricar teixits; objectes d’os, de tipologia i funcionalitat molt diferent; objectes de metall com el ferro, per fer eines destinades a pràctiques productives; el plom, per realitzar canonades i conduccions; el bronze, l’or i la plata, per objectes de més valor, i objectes de vidre per produir vasos, plats i ampolles.

OBJECTES

<p>Genet rom&agrave; de bronze d&rsquo;&egrave;poca alt imperial.</p>
Genet romà de bronze
Genet romà de bronze
<p>Fragment d&rsquo;&agrave;mfora vin&agrave;ria Dressel 1A que presenta al coll una marca consular pintada.</p>
Fragment d’àmfora Dressel 1A
Fragment d’àmfora Dressel 1A
<p>Pintures d&rsquo;estil pompei&agrave; que decoraven les parets de les habitacions de la domus.</p>
Pintura mural
Pintura mural
scroll to top icon