Cercador de museus i localitats

Museu de Gavà

Pagesos i comerciants en l’antiguitat

Sala 4 del Museu de Gavà. Pagesos i comerciants en l’antiguitat

Sala 4 del Museu de Gavà. Pagesos i comerciants en l’antiguitat

Entre els segles VI aC i V dC, a la costa de la desembocadura del riu Llobregat, llavors navegable, hi hagué un gran nombre d’establiments d’època ibera i romana. N’aprofitaven les possibilitats agrícoles i, especialment, la situació estratègica per als intercanvis comercials.

En aquests segles l’agricultura s’intensifica. Ja en època romana, s’orienta plenament cap al comerç. La Mediterrània esdevé una gran via de comunicació per a vaixells carregats d’àmfores amb cereals, vi o conserves de peix, metalls i objectes sumptuaris.

A Gavà, la petjada d’aquestes èpoques la trobem en poblats ibers, com el del Calamot, les vil·les romanes o les restes de vaixells al jaciment de les Sorres. Aquest és un testimoni de la línia d’ancoratge d’època romana i medieval, que avui es troba sota les terres del delta del Llobregat i que ha proporcionat troballes com les restes dels vaixells i els seus carregaments.

 

OBJECTES

<p><span style="font-weight: 400;">Casc etrusc, &egrave;poca romana (segle III aC). Jaciment: les Sorres (Gav&agrave;-Viladecans)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Casc etrusc
Casc etrusc
<p><strong><span style="font-weight: 400;">&Agrave;ncora de ferro, &egrave;poca romana (segle III aC - IV dC). Jaciment: les Sorres (Gav&agrave;-Viladecans)</span></strong></p>
Àncora de ferro
Àncora de ferro
<p><em><span style="font-weight: 400;">Simpulum </span></em><span style="font-weight: 400;">rom&agrave; de bronze, &egrave;poca romana (segle III aC - IV dC). Jaciment: les Sorres (Gav&agrave;-Viladecans)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Simpulum
Simpulum
scroll to top icon