Cercador de museus i localitats

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Visigots

El cristianisme. El Baix Imperi. Els visigots o gots de l’oest són la branca dels pobles germànics que van creuar els Pirineus a principis del segle V dC.

El cristianisme. El Baix Imperi. Els visigots o gots de l’oest són la branca dels pobles germànics que van creuar els Pirineus a principis del segle V dC.

A principis del segle V creuen els Pirineus els primers grups de pobles germànics. El territori de Catalunya formarà part dels regnes visigots de Tolosa, al segle V, i de Toledo, als segles VI i VII.

Els visigots –una minoria en relació a la població hispanoromana– acaparen el poder polític, econòmic i religiós. La monarquia era l’element unificador, tot produint-se una autèntica comunió Església-Estat. A les grans necròpolis de la Meseta castellana s’aprecia el canvi que representen els costums funeraris dels nouvinguts: es generalitza la “inhumació vestida” dels cadàvers amb tot tipus d’ornaments. A la sala destaca el tresor de Torredonjimeno (Jaén) format per diverses corones i creus votives ofertes pels reis visigots a Justa i Rufina, santes màrtirs de Sevilla.

A l’inici del s. VIII, amb l’ocupació musulmana i la caiguda del regne visigot, comença un període de canvis polítics, militars, socials i econòmics profunds.

VÍDEO

OBJECTES

<p>Capitell bizant&iacute; de l&rsquo;esgl&eacute;sia de Sant Polyeuktos (Constantinoble) del segle VI.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya. Barcelona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Capitell de Sant Polyeuktos
Capitell de Sant Polyeuktos
<p>Mosaic policromat amb s&iacute;mbol cristi&agrave; procedent de la vil&middot;la romana del Faro (Torrox). Datat entre els segles IV i V.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya. Barcelona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mosaic dels Coloms
Mosaic dels Coloms
<p>Pe&ccedil;a d&rsquo;abillament personal. Datada entre els segles V-VIII dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya. Barcelona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Peça d’abillament personal
Peça d’abillament personal
scroll to top icon