Cercador de museus i localitats

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Ibers

Els ibers. Les poblacions indígenes a Catalunya. La civilització dels ibers es desenvolupa a catalunya entre els segles VI i II aC.

Els ibers. Les poblacions indígenes a Catalunya. La civilització dels ibers es desenvolupa a catalunya entre els segles VI i II aC.

Els ibers no van sorgir del no-res, ni d’un dia per l’altre. A partir del segle VI aC, estimulats i influïts pels contactes amb fenicis i grecs, els pobles indígenes del vessant oriental de la península Ibèrica i de més enllà dels Pirineus van evolucionar cap a nous models socials, econòmics i culturals que els caracteritzen com una civilització autòctona: urbanisme complex, ús generalitzat de la metal·lúrgia del ferro, jerarquització social, sistema d’escriptura propi o xarxa de contactes i intercanvi amb els pobles mediterranis. Malgrat l’aire de família que a primera vista semblen oferir-nos els ibers, la civilització ibèrica no fou ni uniforme ni homogènia.

En aquest espai s’exposen materials d’aquesta civilització que va existir fa més de 2.500 anys (segles VI-I aC), entre els quals destaca el “tresor” de plata del poblat de Castellet de Banyoles (Tivissa).

VÍDEO

OBJECTES

<p>Cernos de terracota procedent del Bordissal (Camarles). Data entre s. IV aC i s. II aC</p>
Cernos
Cernos
<p>F&iacute;ala o plat ritual procedent del Castellet de Banyoles (Tivissa). Datada entre 250/225 aC i 195 aC.</p>
Fíala del Carnisser
Fíala del Carnisser
<p>Miniatura d'&agrave;mfora ib&egrave;rica procedent del Tur&oacute; de la Rovira (Barcelona). Data entre s. IV aC i s. II aC</p>
Àmfora ibèrica
Àmfora ibèrica
<p class="normal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">C&agrave;lat de cer&agrave;mica ib&egrave;rica datat al segle III aC i procedent del sud-est de la pen&iacute;nsula Ib&egrave;rica.</p>
Càlat Ibèric
Càlat Ibèric
<p>Dama ib&egrave;rica procedent d&rsquo;un jaciment desconegut de M&uacute;rcia. Datada entre els segles IV-II aC</p>
Dama ibèrica
Dama ibèrica
scroll to top icon