Cercador de museus i localitats

Museu d'Història dels Jueus

Quetubà (contracte matrimonial)

Quetubà (contracte matrimonial). Tinta sobre pergamí. 1377, Castelló d’Empúries, cessió de l’Arxiu Històric de Girona.

Quetubà (contracte matrimonial). Tinta sobre pergamí. 1377, Castelló d’Empúries, cessió de l’Arxiu Històric de Girona.

En formalitzar-se un compromís matrimonial, s'establia un contracte que regulava els drets de la núvia en qüestions com el dot i la vida familiar. Aquesta quetubà correspon al matrimoni de David, fill de Messul·lam de Gallac, i Astruga, filla d’Abraham ben Jucef, de Castelló d’Empúries.

Aquest és l’únic contracte matrimonial hebraic localitzat a les comarques gironines, un dels més bells i ben conservats de Catalunya. El pergamí havia format part de l’enquadernació d’un volum notarial.

scroll to top icon