Cercador de museus i localitats

Museu d’Història de Sabadell

Ceràmica de descàrrega

Ceràmica de descàrrega trobada a la volta de la nau gòtica de l’església de Sant Fèlix. Museu d'Història de Sabadell.

Ceràmica de descàrrega trobada a la volta de la nau gòtica de l’església de Sant Fèlix. Museu d'Història de Sabadell.

Cànters i canterelles que daten del primer quart del segle XV i servien per transportar aigua. És van trobar a la volta de l’església de Sant Fèlix, després de l’incendi que va patir durant la Setmana Tràgica (1909) i que va afectar greument la nau gòtica.

Les peces emprades per reblir les voltes s’anomenen ceràmica de descàrrega, ja que aquesta era la seva funció: reduir el pes de la volta tot ocupant volum. Com en aquest cas, gairebé sempre eren peces que havien sortit defectuoses i que eren inservibles.

scroll to top icon