Cercador de museus i localitats

Museu d’Història de Sabadell

Les xemeneies

Xemeneia del vapor Gorina.

Xemeneia del vapor Gorina.

A Sabadell es conserven un total de 45 xemeneies industrials, algunes d’escapçades o sense coronament. Moltes formen part d’edificis industrials encara existents (en funcionament, tancats o en runes), mentre que d’altres han perdut la instal·lació a la qual estaven associades i ara estan integrades dins el teixit urbà, bàsicament en places o parcs, en patis d’equipaments culturals o educatius o a l’interior d’illes construïdes. Pel camí, però, algunes xemeneies han desaparegut...

A través d’alguns d’aquests elements, que han estat senyalitzats, es pot fer un recorregut per l’antic paisatge industrial de la ciutat dels segles XIX-XX, una trama urbana que encara conserva algunes edificacions de vapors o fàbriques rehabilitades amb nous usos.

MAPA

INFORMACIÓ

TELÈFON
scroll to top icon